Free Subscription (CZ)

0,00

Category:

Description

Předmluva: O vzniku metodické příručky a poděkování

Úvod: Velikost a význam eventového trhu

A) Popis trhu s živou hudbou

B) Hospodářské dopady a turismus včetně kapitoly Ekonomická charakteristika a dodavatelsko-odběratelské vazby od Ing. MgA. Terezy Raabové Ph.D.<

C) Účastníci trhu se současnou živou hudbou

D) Ticketing

E) Nabídka

F) Společenské souvislosti

Kapitola 1: Definice pojmu event

Kapitola 2: Definice pojmu bezpečnost

Kapitola 3: Právní předpisy a doporučené postupy

Kapitola 6: Ochrana života, zdraví a majetku (OŽZM) – Požární ochrana u provozované činnosti

A) Kategorizace a začleňování

B) Přehled povinností provozovatelů dle začlenění činností do příslušných kategorií požárního nebezpečí

C) Detailní rozpis povinností provozovatelů činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím

D) Povinnosti všech fyzických osob bez rozlišení dle § 17 zákona o požární ochraně

E) Odborná způsobilost, státní požární dozor

Kapitola 7: OŽZM, mimořádné události

A) Eventový obsah

B) Eventová forma

C) Vznik mimořádných událostí

D) Stanovení času do zahájení evakuace, doc. Ing. Jiří Pokorný Ph.D. MPA

E) Zásah složek integrovaného záchranného systému

Kapitola 8: OŽZM, Policie ČR, obecní policie, veřejný pořádek, hluk a noční klid

1. Vymezení pravomoci Policie ČR

2. Vymezení pravomoci obecní policie

3. Veřejný pořádek

4. Zvuk a ochrana proti hluku, Ing Jiří Nováček Ph.D.

5. Hluk

Kapitola 12: Venue – dějiště eventu

1. Požárně bezpečnostní řešení dle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

2. Shromažďovací prostory

3. ČSN 73 0831

Kapitola 13: Kapacita, dělení shromažďovacích prostor, dělení odpovědnosti

1. Vybrané právní důvody užívání venue, hranice odpovědnosti

2. Odpovědnost za dodržování maximální kapacity

Kapitola 14: Venue – Crowd Management

A) Riziko lidmi – 2. Technická zpráva TB 13-01 včetně překladu studie Static and Dynamic Crowd Densities at Major Public Events Dr. Dirka Oberhagemanna

B) Vybrané metody určování počtu osob

C) Chování kolektivu a shromáždění včetně kapitol Emoce od Mgr. et Mgr. Daniela Žahoura a Modelování evakuace osob od doc. Ing. Petra Kučery Ph.D.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search